Har du en fråga?

Kategorier

Hur fungerar en reservation på kortet när man handlar på nätet?

När du handlar med ditt kort kontrolleras det först om det finns täckning på kontot och det belopp du handlar för kommer att reserveras. Ditt disponibla belopp blir då justerat, medan saldot förblir oförändrat. När transaktionen går igenom kommer saldot att minska och reservationen tas bort. Efter bokföring kommer detaljer om betalningen att visas. Visa-transaktioner belastas med dagens aktuella valutakurs, vilken bestäms av Visa.

Beloppet som reserverades då du använde kortet kan därför skilja sig från det belopp som blir bokfört. Meningen med reservationer är att säkerställa att det finns täckning på kontot när bokföringen sker.

Innehåll