Har du en fråga?

Kategorier

Kan jag få tillbaka momsen på köpte varor om jag tar ut dem ur landet?

Detta är möjligt om du fyller i ett tullformulär, får det attesterat av tullverket vid utförsel av varorna och sedan skickar in tullformuläret till oss via e-post (support@bikeshop.no) eller brev. Vår adress är: Bikeshop.no, Sandeveien 107A, 3185 Skoppum, Norge. Tullformuläret hittar du här: https://www.toll.no/no/verktoy/skjema/turistsalg-tilbakebetaling-av-merverdiavgift/

Innehåll